شیرانبساط الکترونیک

شیرانبساط الکترونیک: شرکت کریردرچیلرهای تراکمی خود ازشیرهای انبساط الکترونیک برندهای دانفوس (danfoss) دانمارک , اسپرلان (sporlan) آمریکا و کرل (carel) ایتالیا استفاده می کند.

تصاویر زیر شیرهای انبساط الکترونیک موجود درشرکت را نشان می دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا استعلام قیمت باما تماس بگیرید.