نرم افزارهای چیلر کریر

اپلکیشن های موبایل کریر / Carrier Mobile Apps

شامل دو اپلکیشن انتخاب انواع چیلرها و کندانسور های شرکت کریر و اپلکیشن جامع دسترسی به کاتالوگ انواع محصولات تولیدی شرکت کریر می باشد:

 

chillers_app_175

CARRIER Chillers Mobile App

اپلکیشن انتخاب انواع چیلرهای هواخنک و آب خنک و کندانسورهای شرکت کریر

 

 

 


literature_app_175

Literature Search Mobile App

اپلکیشن جامع دسترسی به کاتالوگ و سایر فایلهای انواع محصولات تولیدی شرکت کریر