گارانتی محصولات کریر

شرایط  گارانتی چيلرهاي كرير:
شركت پرهان تهویه باتوجه به كيفيت ساخت بالا ودوام بي نظير واستفاده ازتكنولوژي پيشرفته محصولات كرير و همچنين نصب و راه اندازي و سرويس و راهبري رايگان كه زير نظر پرسنل مجرب شركت انجام ميگيرد كل دستگاه چيلر را به مدت ٥سال وكمپرسورها را به مدت ٧سال ضمانت بدون قيدوشرط مي نمايد.( تمامي برندهاي سازنده چيلر داخلي وخارجي گارانتي آنها تنها شامل كمپرسور دستگاه مي شود.)

جرییات شرایط گارانتی چيلرهاي كرير:

۱- کلیه چیلرهای کریر ازقبیل هواخنک ویاآب خنک به مدت ٥سال وكمپرسورها به مدت ٧سال شامل ضمانت بدون قيدوشرط می باشند.
۲- حمل و نقل دستگاهها به ارتفاع، هزینه جرثقیل و هرگونه عملیات بنایی و تخریب مورد نیاز به منظور نصب چیلرها و سایر منعلقات سیستم بعهده خریدار می باشد.
۳- خرابی های ناشی از حمل و نقل دستگاه شامل ضمانت نمی باشد و خارج از عهده و مسئولیت شرکت است.
۴- نصب، جابجایی و هرگونه تعمیر درمدت ضمانت فقط توسط نمایندگان مجاز و با هماهنگی مرکزخدمات مشتریان انجام می شود، در غیر اینصورت ضمانتنامه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
۵- حوادث غیر مترقبه مانند آتش سوزی و زلزله و آسیب فیزیكی دستگاه بر اثر سهل انگاری خارج از عهده و مسئولیت شركت است.
۶- باتوجه به اینکه تعمیرات و سرویس و نگهداری درسال اول به صورت رایگان ازطرف شرکت پرهان تهویه صورت می گیرد هرگونه ایراد احتمالی به عهده شرکت می باشد.
۷- در سال اول نصب تمامی چیلرهای نصب شده طبق برنامه ریزی و استاندارد تعمیرونگهداری شرکت کریر ازطرف شرکت پرهان تهویه سرویس و نگهداری می شوند. درصورت تمایل مدیزیت پروژه روند نگهداری وتعمیرات درسالهای آتی با توجه به رعایت تعرفه های مالی قابل تمدید خواهد بود.
۸- در صورت نیاز به تعمیرات و عدم نگهداری چیلرها توسط متخصصین شرکت پرهان تهویه ارائه كارت ضمانت به همراه آخرین فاكتور سرویس و یا تعمیرات الزامی است.
۹- بعد از نصب و راه اندازی چیلر وتحویل به مدیریت پروژه ضمانت نامه توسط شرکت و بدون هر گونه خط خوردگی تكمیل، مهر و امضا می گردد.