آرشیو: چیلرآب خنک اسکرو

چیلرتراکمی آب خنک سری CARRIER 30XW,30XWV

چیلرتراکمی آب خنک سری CARRIER 30XW,30XWV

چیلرهای سری 30xw دارای مبرد R134A وکمپرسور اسکرو می باشند. این چیلرها ازظرفیت 150 الی 400 تن تبرید اسمی تولید می شوند.سری 30XWکریر بهترین چیلراز نظر مصرف انرژی درکلاس آب خنک دربین تمام برندهامی باشد..قیمت خرید مناسب ،استحکام ودوام بی نظیر با توجه به ساخت کمپرسورها در کارخانه کریرامریکا ،

نمایش بیشتر
چیلرتراکمی آب خنک سری AQUAFORCE 30HXC

چیلرتراکمی آب خنک سری AQUAFORCE 30HXC

چیلرهای سری 30HXC دارای مبرد R134A وکمپرسور اسکرو می باشند..این چیلرها ازظرفیت 75 الی 264 تن تبرید اسمی تولید می شوند . قیمت خرید مناسب ،استحکام ودوام بی نظیر با توجه به ساخت کمپرسورها در کارخانه کریرامریکا ، هزینه نصب و نگهداری پایین،سیستم کنترل پیشرفته و کمترین میزان مصرف انرژی

نمایش بیشتر
چیلرتراکمی آب خنک سری AQUAEDGE 23XRV

چیلرتراکمی آب خنک سری AQUAEDGE 23XRV

چیلرهای سری AQUAEDGE 23XRV اولین چیلر باکمپرسور اسکروی سرعت متغییر در دنیا می باشند.این چیلرها بامبردR134A کارمیکنند.این چیلرها ازظرفیت 175 الی 500 تن تبرید اسمی تولید می شوند کمپرسوراین چیلرها درکارخانه کریر آمریکا ساخته می شودودارای تکنولوژی FOX FIRE می باشد که هیچ گونه نیازی به شیرهای کنترل ظرفیت نداشته و

نمایش بیشتر
Carrier Chiller