آرشیو: چیلرهای هواخنک کریر

چیلر تراکمی هواخنک سری AQUAFORCE 30XV

چیلر تراکمی هواخنک سری AQUAFORCE 30XV

چیلرهواخنک کریر سری AQUAFORCE 30XV دارای کمپرسور اسکروی سرعت متغییربوده وبا مبرد R134A ودرظرفیت های80 تا 500 تن تبرید اسمی تولید می شوند.ازویژگیهای برجسته این چیلرها دوام کارایی وراندمان بالا به همراه نصب اسان وکنترل هوشمند می باشند. چیلرهای سری AQUAFORCE 30XV دارای بالاترین میزان راندمان چیلر در دنیاست وبه

نمایش بیشتر
چیلر تراکمی هواخنک سری AQUAFORCE 30XA

چیلر تراکمی هواخنک سری AQUAFORCE 30XA

چیلرها ی سری 30XAدارای کمپرسوراسکرو ومبرد R134A می باشند.این چیلرهابه عنوان پرفروش ترین مدل چیلر در شش سال متوالی ازسال 2011 تاسال2017 شناخته شده اند.که درحال حاضر این رکورد به چیلرهای سری جدید کریر یعنی سری  30XV  که درسال 2017 معرفی شده اند تعلق دارد. چیلرهای سری 30XA درسه سری

نمایش بیشتر
چیلرتراکمی هوا خنک سریAQUASNAP 30RBM,30RBP

چیلرتراکمی هوا خنک سریAQUASNAP 30RBM,30RBP

چیلرهای هواخنک کریر سری 30RBM,30RBP باکمپرسور اسکرال و مبرد R410A و در رنج ظرفیت 45 الی 145تن تبرید اسمی تولیدمی شوند. تفاوت بین سری 30RBM و 30RBP: سری 30RBM دارای راندمان استانداردبوده ولی سری 30RBP به دلیل استفاده از اینورتر جهت تغییر دور کمپرسور وفنهای کندانسور ازنوع راندمان بالا می

نمایش بیشتر
چیلرتراکمی هواخنک سری AQUASNAP 30RB,30RBS

چیلرتراکمی هواخنک سری AQUASNAP 30RB,30RBS

چیلرهای سری AQUASNAP 30RB,30RBS باکمپرسور اسکرال و مبرد R410A دررنج ظرفیت 11 الی 220 تن تبرید اسمی تولید می شوند.تفاوت بین سری 30RBو30RBS درظرفیت وتناژتولیدی می باشد..سری 30RB ازتناژ 46 الی 220تن تبرید اسمی و سری 30RBS ازتناژ 11 الی 46 تن تبرید اسمی تولیدمی شوند.گفتنی است که سری 30RB به

نمایش بیشتر
Carrier Chiller